Rieten daken

Rieten daken

Hoewel riet als dakbedekking een eeuwenoud verschijnsel is, staat de ontwikkeling van de technieken niet stil. Bij een rieten dak zijn twee constructies te onderscheiden. De traditionele, open constructie en de gesloten constructie, ook wel schroefdaken genoemd.

Bij de traditionele open constructie wordt het riet op de rietlatten gebonden. Bij deze constructie moet altijd een lege ruimte tussen het riet en de onder constructie bestaan. Hierdoor is dit concept relatief brand gevoelig. Ook de isolerende werking van het riet wordt grotendeels teniet gedaan.

Bij de schroefdak constructie wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. Al voor het aanbrengen van de rietlaag is de kap dicht. Vanuit de binnenzijde is goed te zien dat de kap betimmerd is. Het riet vormt een isolerend pakket en de woning is tocht dicht. Het schroef dak is relatief brandveilig.

Wanneer deze techniek wordt toegepast, kan het dak worden verzekerd tegen brand, voor de prijs van een pannendak. Het omvormen van een traditionele constructie naar een gesloten schroef dakconstructie is relatief gemakkelijk uit te voeren.